Τουρισμός – Ξενοδοχεία

  • Τουρισμός – Ξενοδοχεία

Η AG CAPITAL μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ παρέχει πληθώρα επιλογών και υπηρεσιών σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία είτε πρόκειται για ίδρυση νέας μονάδας είτε για εκσυγχρονισμό υπάρχουσας.