Δημόσιος Τομέας

  • Δημόσιος Τομέας

Η AG CAPITAL δεσμεύεται να φέρει εις πέρας όλα τα έργα που θα αναλάβει από τους ΟΤΑ. Διαθέτοντας έμπειρο και δυναμικό προσωπικό με πολυετή επενδυτική ικανότητα θα καθοδηγήσει όλους τους πελάτες μας σε επιτυχημένη χρηματοδότηση και υλοποίηση των σχεδίων τους. Ο μεγάλος ανταγωνισμός και η αυξημένη ζήτηση δυσκολεύει την υποστήριξη των δήμων και των περιφερειών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η εταιρία μας προσφέρει έξυπνες, οικονομικές και βιώσιμες λύσεις ώστε να διασφαλίσει την επίτευξη της επένδυσης βασισμένη στις ιδιαιτερότητες των ΟΤΑ. Παρέχουμε έγκαιρη πληροφόρηση, σωστή προετοιμασία, ώριμες προτάσεις, διεθνείς συνεργασίες και πραγματικές λύσεις για την ενίσχυση των ΟΤΑ.