Αναδιαρθρώσεις Δανείων

  • Αναδιαρθρώσεις Δανείων

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Έχετε οφειλές που εκκρεμούν σε χρηματοδοτικούς φορείς;

Εάν επιθυμείτε να πετύχετε ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών σας εξωδικαστικά και χωρίς ταλαιπωρία, η ομάδα μας θα σας βοηθήσει να πετύχετε την λύση που χρειάζεστε!

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό, που αποτελείται από καταρτισμένους δικηγόρους και λογιστές θα μεσολαβήσει στην διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

Η ομάδα της Ag Capital έχει πετύχει μεγάλα ποσοστά διαγραφής χρεών σε πολλές υποθέσεις πελατών, βοηθώντας τους να απαλλαγούν από τις δυσκολίες και τα βάρη που προκύπτουν από χρέη και οφειλές.

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε εμάς για να σας καθοδηγήσουμε!

Έχοντας τον πλήρη φάκελο που αφορά στην υπόθεση σας, αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με τον φορέα στον οποίο έχετε την οφειλή

Ζητούμε από εσάς ότι είναι απαραίτητο και ό,τι ζητηθεί από τον φορέα

Διαμεσολαβούμε για την εύρεση της πιο ευνοϊκής λύσης και διαπραγματευόμαστε τους όρους της επικέιμενης συμφωνίας που αφορά την υπόθεσή σας

Υποβάλλουμε πρόταση

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με εσάς για την πλήρη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρόταση στους χρηματοδοτικούς φορείς για ρύθμιση και συμφωνία σε μεγάλο ποσοστό διαγραφής του χρέους

Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή συμφωνία που ικανοποιεί τις ανάγκες σας, υπογράφετε τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους

Το χρέος σας είναι πλέον ρυθμισμένο κατάλληλα και απαλλάσσεστε από τον φόβο της αναγκαστικής εκτέλεσης και των λοιπών νομικών ενεργειών εις βάρος σας!