ΣΤΕΛΕΧΗ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ανέστης Γερονικολάκης

email: president@agcapital.gr

 

Γενική Διεύθυνση: Αγάπη Κόρμπε

email: gendirector@agcapital.gr

 

Υπεύθυνη Δ/νσης Νομικού Τμήματος: Ελισάβετ Αμοιρίδου

tel. +306975406106 || email: e.a@agcapital.gr

 

Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης: Χριστίνα Τσαντεκίδη

tel. +306975406306 || email: office@agcapital.gr