ΣΤΕΛΕΧΗ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ανέστης Γερονικολάκης

email: president@agcapital.gr

 

Γενική Διεύθυνση: Αγάπη Κόρμπε

email: gendirector@agcapital.gr

 

Νομικό Τμήμα:

tel. +306975406106

 

Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης: Μαρία Μαρινάκη

tel. +302109510006 || email: office@agcapital.gr