ΣΤΕΛΕΧΗ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ανέστης Γερονικολάκης

email: president@agcapital.gr

 

Γενική Διεύθυνση: Αγάπη Κόρμπε

email: gendirector@agcapital.gr

 

Νομικό Τμήμα: Ελισάβετ Αμοιρίδου, δικηγόρος

tel. +306975406106 || email: e.amoiridou@agcapital.gr

 

Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης: Χριστίνα Τσαντεκίδη

tel. +306975406306 || email: office@agcapital.gr