ΝΕΑ

Το ελληνικό πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2021-2027» ύψους 26,2 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι το πρώτο που εγκρίθηκε από την ΕΕ. Το νέο ΕΣΠΑ, με σωστή διαχειριστική επάρκεια, θα αποτελέσει την βασική χρηματοδοτική διέξοδο των Δήμων στις επενδύσεις . Η AG CAPITAL δεσμεύεται να φέρει εις πέρας όλα τα έργα που θα αναλάβει από τους ΟΤΑ. Διαθέτοντας έμπειρο και δυναμικό προσωπικό με πολυετή επενδυτική ικανότητα θα καθοδηγήσει όλους τους πελάτες μας σε επιτυχημένη χρηματοδότηση και υλοποίηση των σχεδίων τους. Ο μεγάλος ανταγωνισμός και η αυξημένη ζήτηση δυσκολεύει την υποστήριξη των δήμων και των περιφερειών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η εταιρία μας προσφέρει έξυπνες, οικονομικές και βιώσιμες λύσεις ώστε να διασφαλίσει την επίτευξη της επένδυσης βασισμένη στις ιδιαιτερότητες των ΟΤΑ. Παρέχουμε έγκαιρη πληροφόρηση, σωστή προετοιμασία, ώριμες προτάσεις, διεθνείς συνεργασίες και πραγματικές λύσεις για την ενίσχυση των ΟΤΑ.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μια πρωτοφανή ευκαιρία κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, αξιοποιώντας παράλληλα εκτός των ιδιωτικών επενδύσεων και τις δημόσιες των ΣΔΙΤ.Η AG CAPITAL έχοντας γνώση της ορθής αξιοποίησης αυτών τον πόρων δύναται να θέσει όλους τους πελάτες της σε τροχιά μόνιμης δυναμικής και ανθεκτικής ανάπτυξης. Η κινητοποίηση της εταιρίας είναι άμεση και στόχος είναι η διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν και μετά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.